Hankkeen järjestäjät

Hankkeen järjestäjät

Suurta lukuseikkailua koordinoivat Lastenkirjainstituutti ja Lukukeskus. Suurta lukuseikkailua tukevat Suomen kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden ja se on osa Suomi100 -ohjelmaa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä useat eri kirjastot, kustantajat, kulttuurialan toimijat, järjestöt, koulut sekä muut lasten parissa toimivat tahot. Yhteistyöverkosto toteuttaa vuoden aikana muun muassa tapahtumia, näyttelyitä, lukukampanjoita sekä innostavia kilpailuja lukeville ja kirjoittaville lapsille ja nuorille. Hankkeen tavoitteena on tukea pitkäjänteistä lukemista lasten ja nuorten omilla ehdoilla. Siksi hankkeessa halutaan saada kaikkien Suomessa asuvien lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin. Yhteistyöverkosto luo uusia avauksia lukemisen edistämiseksi ja rakentaa kirja-alan yhteisiä toimintamalleja lukemiseen innostamiseksi kulttuuri-, kieli- ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Hankkeen ydinteemoja ovat saavutettavuus, vuorovaikutus ja kulttuurienvälisyys.

Hankkeen etenemistä voi helpoiten seurata ilmoittautumalla postituslistalle.

Lukukeskus on Suomen keskeisin lukemista edistävä järjestö ja kirjailijavierailujen välittäjä. Valtakunnallisesti toimiva Lukukeskus järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. Lisäksi Lukukeskus välittää vuosittain yli 1 200 kirjailijaesiintymistä muun muassa kouluihin ja kirjastoihin.

Lastenkirjainstituutti edistää kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemusta ja tutkimusta. Tietopalvelunsa, julkaisujensa ja järjestämiensä tilaisuuksien avulla instituutti palvelee yksityishenkilöitä, tutkijoita, erilaisia kirjallisuus- ja kasvatusalan instituutioita sekä tiedotusvälineitä. Lastenkirjainstituutti järjestää yksin ja yhteistyössä erilaisia lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskettavia tapahtumia.

Katso myös