Tips för skolor

Tips för skolor

Läscentrum och Barnboksinstitutet bjuder in hela Finland till ett stort Läsäventyr feståret 2017. Målgrupper är barn, ungdomar och familjer, samt proffs. Projektet görs i samarbete bibliotek, förlag, aktörer på kulturfältet, organisationer, föreningar och skolor. Under året ordnar vi evenemang, utställningar, läskampanjer och tävlingar för barn och ungdomar.

För skolor 

Stöd för läroplanen. Ordkonstuppgifter och tips för undervisningen
Årkurs 1-2
Årkurs 3-6
Årkurs 7-9

Agneta Möller-Salmelas tips för daghem och skolor

Du kan beställa en plansch från asiakaspalvelu@lukukeskus.fi Den är gratis

Material för information och marknadsföring finns tillgänglig under hela året. Projektets logon kan laddas ner för information om Läsäventyret här.

Evenemangskalender för det stora läsäventyret erbjuder hundratals jippon under feståret. Du kan anmäla små eller stora jippon. Så kan du delta i festyran kring barnlitteraturen och det stora läsäventyret!

 

Se även