Det stora läsäventyret lockar barn att läsa

Det stora läsäventyret lockar barn att läsa

Läscentrum och Barnboksinstitutet bjuder in hela Finland till Läsäventyret under Finlands jubileumsår 2017. Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto stöder projektet, som hör till Finland100-programmet. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela året.

Ett brett samarbetsnätverk tar tag i den aktuella frågan om läskunnighet och barnbokens framtid i Finland. Målgrupp för projektet är barn i åldern 0–16 år, och deras familjer samt sådana som arbetar dessa.

– Det stora Läsäventyret stöder läsning som hobby. Vi efterlyser inspirerande idéer och ger barnen möjlighet att delta i planeringen av olika evenemang och jippon, säger Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís.

Samarbetspartnerna ger nya öppningar för hur kan man befrämja läsning och skapar nya verksamhetsmodeller oberoende av kulturell, språklig och socioekonomisk bakgrund. Projektets centrala teman är tillgänglighet, växelverkan och samarbete över kulturgränser.

– Vi gör till exempel en evenemangsturné tillsammans med Förbundet för barnkultur. Det stora läsäventyret för på ett unikt sätt samman många olika aktörer på fältet för barnkultur och barnlitteratur, såväl kulturproducenter som sakkunniga, konstaterar Barnboksinstitutets verksamhetsledare Paula Halkola.

Lättast kan man följa med hur projektet framskrider genom att anmäla sig till kontaktlistan.

Läscentrum är en central läsfrämjande aktör. Organisationen förmedlar författarbesök (fler än 1200 per år), ordnar läskampanjer, samlar in och sprider information om läsning. Läscentrum verkar i hela Finland.

Barnboksinstitutet arbetar för att öka kännedomen om barn- och ungdomslitteratur. Med informationsspridning, publikationer och evenemang betjänar institutet privatpersoner, forskare, olika institutioner på utbildnings- och det litterära fältet samt medier. Barnboksinstitutet ordnar också evenemang.

Se även